• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.10.2009

На територията на община Балчик, извън населените места, от 12 октомври до 24 октомври се разпространяват ваксинални примамки против заболяването бяс.
Те са предназначени единствено за лисици и имат за цел имунизация срещу заболяването бяс!
- Не докосвайте ваксиналните примамки! При контакт с тях, моля обърнете се към лекар или в най-близкото здравно заведение!
- За период от две седмици да не пускате домашните любимци свободно и да ги държите на отдалечено разстояние от ваксиналните примамки!
- Избягвайте контакт с диви животни!
- Информирайте децата си!

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,