• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.03.2012


Проектът „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез прилагане на принципа на партньорство" бе представен днес пред журналисти. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 270 058,68 лева.

Като цели на проекта бяха посочени реализацията на необходимите дейности за разработване на Общински план на развитие на община Балчик 2014-2020 г., повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията, както и проучване на добрите практики от държави членки на ЕС в изпълнение на регионални политики, планови документи и участието на гражданското общество в този процес.

Кметът Николай Ангелов определи проекта като изключително важен за развитието на общината в следващите години. Той също посочи, че партньор на общината трябва да станат неправителствените организации, тъй като те могат да бъдат много полезни с контактите и практиките, които вече са си създали. Изпълнителният директор на Асоциацията на българските черноморски общини Марияна Кънчева сподели, че върху проектите трябва да се работи по план, който макар и динамичен, трябва да бъде дългосрочен, така че да няма разлика в работата на различните екипи. Тя поздрави кмета на Балчик за това, че е осъзнал нуждата от надграждане и инициативата за проекта е била изцяло дело на Общината. И двамата изразиха мнение, че децентрализацията в управлението на фондовете е път към качественото управление и реализиране на европроектите.С писмо на Регионалната здравна инспекция до началника на Регионалното управление на образованието
Със заповед на д-р Светла Ангелова, директор на Регионалната здравна инспекция, грипната ваканция за учениците от общините Добрич и Балчик се удължава до края на седмицата.