• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.10.2009

Ученици от местните училища „Антим І”, „Св.св. Кирил и Методий” и СОУ „Христо Ботев” имаха възможност да посетят сградата на общинската администрация и да се запознаят с работата на служителите. В Деня на отворени врати в Община Балчик най-голям интерес бе проявен към кметския стол, на който мнозина имаха възможност да седнат. Кметът Николай Ангелов разказа за ежедневните проблеми, с които е свързан, и отговори на различни въпроси, зададени от децата.

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,