• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

10.02.2012

Язовир "Ляхово" е в добро състояние и няма видими пукнатини, се казва в докладна записка на кмета на село Оброчище Данаил Караджов. По-рано тази седмица кметът на Общината Николай Ангелов разпореди проверка на язовира с цел да се предотвратят евентуални наводнения след интензивното снеготопене. По думите на Данаил Караджов сдружението, което стопанисва язовира, е осигурило наблюдение на нивото и то не се е променяло от години. Изпускателните съоръжения са в изправност и при необходимост може да се понижи нивото на водата. Когато това се наложи, стопаните са длъжни да го направят при подходящи метеорологични условия, съответстващи на нормативната база, и да се информира Басейнова дирекция.
Язовир „Македонка” е вторият на територията на общината. Той е ретензионен и състоянието му е задоволително. Извършено е почистване на растителността в обхвата на основния изпускател на съоръжението. Със Заповед №151/06.02.2012 година на кмета на Община Балчик на служителите от помпена станция “Македонка” са вменени задължения по оповестяване при движение на високи води към с.Вранино, Община Каварна.

С писмо на Регионалната здравна инспекция до началника на Регионалното управление на образованието
Със заповед на д-р Светла Ангелова, директор на Регионалната здравна инспекция, грипната ваканция за учениците от общините Добрич и Балчик се удължава до края на седмицата.