• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.12.2011

Общинският съвет прие актуализацията на бюджета към 1 ноември 2011 година. Общата рамка на бюджета е 30 070 049 лева, като в това число влизат 7 775 051 лева за делегирани държавни дейности и приходи за местни дейности 22 294 998 лева.
Съветниците гласуваха актуализация на културната програма в размер на 663 835 лева и програмата за развитие на спорта – 2 316 327 лева.
Утвърдена бе корекцията в намаление на плана за капиталови разходи в частта, финансирана със собствени приходи, като общия им размер възлиза на 13 252 714 лева.
Общинският съвет одобри актуализирания план за основен ремонт на улици в Балчик и общината от ползван банков кредит в размер на 8 милиона лева.

"Проучваме възможностите за подобряване на инфраструктурата и условията на труд за рибарите, разтоварващи уловите на рибарско пристанище "Балчик".
Община Балчик уведомява, че от 14.04.2022г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона...