• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.07.2011


С Постановление на Министерски съвет № 130 от 20.05.2011г. е определена еднократната помощ за ученици, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2011-2012 година, съобщи Евдокия Великова, директор Дирекция «Социално подпомагане» община Балчик. 150 лв. е еднократната финансова помощ, която  ще получат учениците.

Целевата помощ за ученици се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път, и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, е по-нисък или равен на 350 лв.
Молбите се подават в дирекции „Социално подпомагане" по постоянен адрес до края на месец септември. Към тях се прилагат удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията; удостоверение, от учебно заведение, че детето/децата е записано в първи клас; за справка: удостоверение за раждане и лични карти .

Молби - декларациите се приемат от понеделник до петък, непрекъснато, в обособената  приемна на първи етаж в Дирекция „ Социално подпомагане" община Балчик, с работно време от 09.00ч. до 17.00ч"Проучваме възможностите за подобряване на инфраструктурата и условията на труд за рибарите, разтоварващи уловите на рибарско пристанище "Балчик".
Община Балчик уведомява, че от 14.04.2022г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона...