• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.07.2011

Проект на Община Балчик е одобрен за финансиране по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 година, BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".
Проектното предложение, с което бе кандидатствано, е "Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик”.
Общата стойност на спечеления проект е 5 539 370,58 лева.
С тези средства местната власт ще се погрижи за консервирането, реставрирането и експонирането на недвижими културни ценности и разкриването на богатото културно–историческо наследство на региона.
Основна част от сумата ще бъде вложена в реставрирането на старата мелница на брега на морето и превръщането й в средищен информационен център.
Средства от проекта ще бъдат насочени и към средновековната крепост в кв.”Хоризонт” в Балчик, както и към Текето в с.Оброчище.
На 9 август кметът на Община Балчик Николай Ангелов ще подпише договор за финансиране на друг спечелен проект - „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Със средствата от него, надхвърлящи половин милион лева, ще бъдат финансирани културни събития и фестивали, провеждани на територията на общината.

"Проучваме възможностите за подобряване на инфраструктурата и условията на труд за рибарите, разтоварващи уловите на рибарско пристанище "Балчик".
Община Балчик уведомява, че от 14.04.2022г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона...