• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

04.07.2011

Община Балчик спечели безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Проектът се нарича „Балчик – сцена на изкуствата” и е класиран на второ място сред всички български общини, кандидатствали за средства. Общата му стойност възлиза на 525 540 лева, като 499 263 лева ще бъдат осигурени от програмата, а 26 277 лева ще се осигурят от Общината.
„Балчик – сцена на изкуствата” обхваща поредица от културни събития, като ги обединява в идеята те да достигат до по-голям брой хора, да бъдат осигурени със съответните съвременни технически средства и се направи по-добра реклама.
За нуждите на проекта, в който са включени някои от най-успешните фестивали в Балчик, ще заработи интерактивен уеб портал, чрез който потребителите не само ще научават за актуалните културни събития в региона, но и ще имат възможност да дебатират и да дават нови идеи.
Специална целева група на проекта са хората с увреждания и жителите на отдалечените населени места в общината. За целта ще бъде закупен мобилен екран, който може да бъде разположен на различни места – дори и в морето. В рамките на спечеления проект ще бъде осигурена нова сцена и озвучителна апаратура.
„Балчик – сцена на изкуствата” подава ръка и в същото време отправя предизвикателство към млади или утвърдени програмисти, които да създадат среда за виртуален хор. Кулминация на това иновативно решение ще бъде фестивала „Черноморски звуци”.
Плажът, улицата и пристанището на Балчик са залегнали в  концепцията на проекта като нетрадиционни сцени за изпълнения на класическа музика.
Семинари, уоркшопи и перформънси в рамките на фестивала за театрално изкуство „Виа Понтика” са включени също в одобрения за финансиране проект с намерението младите артисти да бъдат обучавани да взаимодействат с публиката, а тя самата да бъде участник в представленията.
Партньор на Община Балчик в двугодишния проект е Фондация „Формат СФФ”.
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС,
До лицата, извършващи туристическа дейност в обекти за настаняване и заведения за хранене и развлечение
Община Балчик съобщава,