• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 335: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира комисия за провеждане на избор на председател на общински съвет в състав:
    Председател:    д-р Светомир Михайлов
    Членове:        Красимира Любенова
Ерджан Тургут
Енчо Йорданов
                Атанас Жечев Георгиев

РЕШЕНИЕ 336: На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира СТЕФАН СТОЯНОВ ПАВЛОВ за председател на общински съвет.
ВР.ИЗП.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - БАЛЧИК:

        /Йордан Тачев/