• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

                ПРИЕМНИ ДНИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНАТА
                  ЗА М. ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ 2012 ГОДИНА
    ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


            
кметства                   Месец януари                   Месец февруари                Месец март

Гурково            18 (сряда) от 10.00 ч.       

Кранево                                                                                                   13 (вторник) от 10.00 ч.

Ляхово             31 (вторник) от 10.00 ч.  

Оброчище                                                                                               13 (вторник) от 12.00 ч.

Сенокос                                                       15 (сряда) от 10.00 ч.   

Соколово                                                     28 (вторник) от 10.00 ч.   

Стражица       31 (вторник) от 14.30 ч.       
           
Кметски наместничества           

Безводица                                                  15 (сряда) от 13.30 ч.   

Бобовец          31 (вторник) от 13.30 ч.       

Дропла                                                        28 (вторник) от 12.00 ч.   

Дъбрава                                                      28 (вторник) от 15.00 ч.   

Змеево                                                        28 (вторник) от 13.30 ч.   

Кремена          18 (сряда) от 15.00 ч.       

Пряспа                                                        15 (сряда) от 12.00 ч.     

Рогачево                                                                                                  13 (вторник) от 14.00 ч.

Тригорци        18 (сряда) от 12.00 ч.       

Храброво        31 (вторник) от 12.00 ч.       

Царичино       18 (сряда) от 13.30 ч.       

Църква                                                                                                    13 (вторник) от 15.00 ч.