• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Адрес: с. Кранево, п.к. 9649

Секретар: Надя Димитрова

Тел.: 0579/6 64 69

Читалищни форми:

В момента към читалището съществува група за стари градски песни.
Групата за стари градски песни взема участие в "Листопад на спомените" гр. Варна, Старопланински събор "Балкан фолк" - гр. Велико Търново