• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

През 1897 г. родолюбиви млади гурковлии, събрани около Тодор Иванов, създават читалище в с. Гурково.
На учредително събрание през 1940 г. се дава име на читалището - "Свобода".
Сградата на читалището е построена през 1951 г. от дарения и участие на читалищните дейци и населението.

Адрес: с. Гурково, п.к. 9644

Секретар: Албена Войчева

Тел.: 05723/268

Читалищни форми:


Към читалището през 1937 г. от будни млади българи се изгражда първият самодеен театрален състав, който е събирал многобройна публика в салона със своите представления. Съставът е подготвил и изнесъл над 35 многоактни и едноактни пиеси. Съставът в момента работи само с едноактни пиеси и сценки и активно участва във всички съвместни концерти на останалите групи, изградени към читалището. Съставът е носител на грамоти, отличия и други награди за доброто си представяне на републикански, общински и др. прегледи в Каварна, Спасово, Варна, Добрич, Балчик и др.


През 1957 г. се създава битов хор за обработен фолклор, който по-късно поради намаление на самодейците става женска група за народни и автентични песни. Тяхното участие е възнаградено от представянето им на ІІІ-ти и ІV-ти републикански преглед на любителското художествено творчество, където имат завоювани сребърен и златен медал. Завидно им е било и второто и трето място в Копривщица през 1990 г. и 2000 г. За доброто им представяне и участие в Балкан фолк във Велико Търново, Варна, Добрич, Тервел, Тошево, Балчик, Орешак и Троян са възнаградени с дипломи, грамоти и други отличия.


По-късно към читалището се изгражда и група за стари градски песни, които са участвали най-активно в смесени концерти с другите състави и активно в Балкан фолк - Велико Търново, Варна, Добрич, Балчик и досега са изпети над 25 песни от самодейки на групата за стари градски песни "Бели хризантеми". Съставът винаги бе посрещан от публиката с големи аплодисменти. Носители са на много грамоти, дипломи и отличия.


Детската фолклорна група "Коледари" е млада група, изградена през 2005 г., участията на групата са малко, само на концерти в селото и при традиционното отпразнуване на "Коледа". Носители са на грамоти за добро представяне в гр. Каварна на фолклорния събор "С България в сърцето" и Дебрене - 2005.


През 2006 г. се изградиха две групи от млади хора от ромски произход. Младежката група за народни песни "Младост" с ръководител Маргарита Николова е нова, но все пак със своя талант се представиха много добре в гр. Балчик на Пролетния фестивал на любителското художествено творчество и фолклорния събор "С България в сърцето" гр. Каварна, където получиха грамоти за добро представяне и призив "Първенец".

Втората младежка група за спортни и модерни танци "Младост" е още прохождаща, но с желанието на младежите и техния стремеж за усъвършенстване са участвали в смесени и индивидуални концерти в селото и в гр. Балчик на пролетния фестивал на любителското художествено творчество, където се представиха много добре.