• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

        С настоящата Ви каним за участие в процедура, открита на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки.

        Моля, до 16.00 часа на 22.07.2011г. да представите в Общинска администрация -  гр. Балчик оферта, съдържаща финансово предложение и възможности за изпълнение на договор с предмет:

„Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM" и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска администрация- гр. Балчик"...

Пълният текст изтеглете по-долу!

Прикачени файлове: