• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................

 


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2011 година (вторник) от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ "Паисий Хилендарски" град Балчик, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Балчик" Стефан Цанев и Ивайло Петров (посмъртно).

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Награждаване на учители по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Награждаване на ученици по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържествата по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за награждаване и подпомагане на абитуриенти по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община БалчикСтефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик