• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура: "Извършване на текущ одит на проект: Рехабилитация и благоустрояване на улици: д-р Зл.Петков, Иван Вазов, Г.Бенковски, Хр.Ботев и Дунав; рехабилитация на два паркинга встрани от улици д-р Зл. Петков и Г. Бенковски; и изграждане на места за отдих в близост до ул. Г. Бенковски по Оперативна програма Регионално развитие 2007–2013 г."

Документация:

- покана (PDF)

- техническа спецификация (PDF)

- образци: декларация и оферта (DOC)

Краен срок за представяне на офертите: 16.00 часа на 05.04.2011 г.

Цената на услугата да не надвишава 12000 /дванадесет хиляди/ лева.

Информация относно поръчката е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки в раздел "Малки обяви" по партида на възложителя №479.