ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП ЗА:

„Ремонт на отвеждащ колектор за условно чисти води от ПОСВ-Албена”


Преписка № 00479-2011-0002 в Регистъра на АОП

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16:00 часа на 16.02.2011 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 23.02.2011 г.

Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

     - във формат на MS Word - KANALIZACIQ_PSOV_ALBENA.DOC

     - във формат на Adobe Reader - KANALIZACIQ_PSOV_ALBENA.PDF


Добавено на 11.02.2011 г.

      - Разяснения ( Razyasnenia_Kolektor.doc или Razyasnenia_Kolektor.pdf ).