• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), на 15 септември 2010 година (сряда) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за обявяване на 21-ви септември 2010 година за празничен и неприсъствен ден на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте  ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

Стефан Павлов,

Председател

на ОбС-Балчик