ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ", С. КРАНЕВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ДУНАВ", С. КРАНЕВО"

Преписка № 00479-2010-0008 в Регистъра на АОП

Обявлението е публикувано в Държавен вестник под Номер 10 от 09.08.2010 г. 

Решението за удължаване на срока е публикувано в Държавен вестник под Номер 4 от 01.09.2010 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ : до 16 часа на 13.09.2010 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА до 16.00 ч. на 02.09.2010 г..