• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Възложител:

Община Балчик

Номер:

00479-2010-0001

Процедура:

Договаряне без обявление по ЗОП

Описание:

Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50% и служители с прекъснато работно време, определени с Решение №479, т. 5, б. "В" и Решение №480, т. 4 по Протокол №40/16.12.2009г. на Общински съвет Балчик

Състояние:

Възложена

Съдържание

No

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Решение        

12.01.2010 г. 

12.01.2010 г. 

2

Информация за сключен договор        

16.03.2010 г. 

16.03.2010 г.