• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Възложител:

Община Балчик

Номер:

00479-2010-0002

Процедура:

Открита процедура по ЗОП

Описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж - гр.Балчик,Дом за стари хора и инвалиди - гр.Балчик, ЦДГ №1- Балчик, ЦДГ №3-Балчик, ОДЗ - Балчик, ЦДГ - с.Ляхово, ЦДГ - с.Безводица, ЦДГ - с.Пряспа,ЦДГ - с.Църква, обособени в четири позиции: 1. Месо и местни продукти; 2. Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви, подправки; 3.Мляко, млечни продукти, яйца; 4. Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия

Краен срок:

03.05.2010 г. 

Състояние:

Възложена

Съдържание

No

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Решение        

23.03.2010 г. 

23.03.2010 г. 

2

Обявление за обществена поръчка        

23.03.2010 г. 

23.03.2010 г. 

3

Информация за сключен договор        

29.06.2010 г. 

29.06.2010 г.