• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаВъзложител:

Община Балчик

Номер:

00479-2010-0004

Процедура:

Открита процедура по ЗОП

Описание:

Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на общината като пълната техническа спецификация за доставения автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, трябва да съдържа: Автомобилът трябва да отговаря на БДС ЕN 1501-1 или еквивалентен І. За базов автомобил: 1. Данни за двигателя и да притежава минимум EURO-4; 2. Шаси- усилено високоустойчиво - 4x2, наличие на подсигурителни опори между повдигащата се задна част и фургона и други, повишаващи сигурността и проходимостта; 3. Механична скоростна кутия; 4. Електрическа уредба; 5. Размер на джанти и гуми; 6. Разход на гориво; 7. Кабина - с три персонални места - 1 за водач + 2 пасажери, с или без климатик, ел. стъкла, озвучаване; 8. Вид гориво и смазочни материали. ІІ. За надстройката или специалното оборудване: 1. Степен на пресоване - не по-малко от 5:1; 2. Товароносимост - не по-малко от 9000 кг.; /Забележка:Товароносимостта на надстройката трябва да бъде не по- малка от 9000 кг. Като тази стойност се отнася за чистата товароносимост на събраните твърдибитови отпадъци в бункера на надсдтройката и не включва собствената маса на самата надстойка./ 3. Автомобилът да извършва комбинирано сметоизвозване на кофи /110л/ и контейнери /1100л/; 4. Описание на принципа на действие и управление на специалното оборудване. ІІІ.Гаранционният срок на автомобила да е минимум 2 години. Автомобилът се доставя на територията на гр. Балчик, като разходите по доставката са за сметка на изпълнителя на обществената поръчка

Краен срок:

25.06.2010 г. 

Състояние:

Прекратена

Съдържание

No

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Решение        

27.05.2010 г. 

27.05.2010 г. 

2

Обявление за обществена поръчка        

27.05.2010 г. 

27.05.2010 г. 

3

Решение        

06.07.2010 г. 

06.07.2010 г.