• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
                      
                                                                             
МЕСТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ  НА НУБА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК  В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБАТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА ТРЕТИРАНЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
№ по ред Населено място № на кошчето Местоположение на съдовете
1  
гр. Балчик кошче 1 -
Общинска Администрация Балчик, пл."21 септември" 6
2  
 гр. Балчик кошче 2 -
магазин за пром.стоки "Електра", ул."Черно море" 5
3  
 гр. Балчик кошче 3 -
общинска болница, ул."Д-р Зл.Петков" 34
4  
 гр. Балчик кошче 4 -
магазин "Office 1", ул."Черно море" 31
5  
 гр. Балчик кошче 5 -
клуб на пенсионера - кв. "Изток"
6  
 гр. Балчик кошче 6 -
клуб на пенсионера, ул."Средна гора"
7  
 гр. Балчик кошче 7 -
бензиностанция "Лафи" , ул."Дунав" 48
8  
 гр. Балчик кошче 8 -
павилион за бира и безалкохолни, ул."Камчия" 3
9  
 гр. Балчик кошче 9 -
магазин хр.стоки "Мая", ул."Варненска" 33
10  
 гр. Балчик кошче 10 -
СОУ "Хр. Ботев", ул."Черно море" 40
11  
 гр. Балчик кошче 11 -
ОУ "Кирил и Методий", ул. "Христо Ботев" 21
12  
 гр. Балчик кошче 12 -
ОУ "Антим I", ул.."Дунав" 16
13  
 гр. Балчик кошче 13 -
ПГ за ПКОС, ул."Албенски път" 23
14  
 гр. Балчик кошче 14 -
супрмаркет "Аквилон", ул."Христо Ботев" 21
15  
 гр. Балчик кошче 15 -
магазин за хр.стоки "Автогара", ул."Черно море"41
16  
 гр. Балчик кошче 16 -
супрмаркет "Фреш", ул."Варненска" 2
17  
 гр. Балчик кошче 17 -
В и К, ул."Хан Омуртаг" 2
18  
с. Соколово кошче 18 -
кметство
19  
с. Сенокос кошче 19 -
кметство
20  
с. Гурково  кошче 20 -
кметство
21  
с. Кранево  кошче 21 -
кметство
22  
с. Дъбрава кошче 22 -
кметство
23  
с. Стражица кошче 23 -
кметство
24  
с.Преспа кошче 24 -
кметство
25  
с. Рогачево кошче 25 -
кметство
26  
с.Дъбрава кошче 26 -
кметство
27  
с.Ляхово кошче 27 -
кметство
28  
с.Бобовец кошче 28 -
кметство
29  
с.Храброво кошче 29 -
кметство
30  
с.Кремена кошче 30 -
кметство
31  
с. Църква кошче 31 -
кметство
32  
с.Безводица кошче 32 -
кметство
33  
с.Дропла кошче 33 -
кметство
34  
с.Змеево кошче 34 -
кметство
35  
с.Царичино кошче 35 -
кметство
36  
с. Оброчище кошче 36 -
кметство