• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2010 година (понеделник) от 9.00 часа, в голямата зала на читалище "Паисий Хилендарски" град Балчик, ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Предложение за награждаване "Учител на годината - 2010" в Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за награждаване на ученици по повод 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


Стефан Павлов
Председател
на ОбС-Балчик