• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

           Подаване на данъчна декларация по чл.61н ЗМДТ за облагане с патентен данък

Правно основание

Чл.61н от ЗМДТ

Необходими документи

- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

- КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕ С МОКЪР ПЕЧАТ

- КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЧИРАЦИТЕ, ИЗДАДЕНО ОТ СЪОТВЕТНАТА РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА

Срок за изпълнение

При подаване

Цена на услугата


-

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

(0579/72849

Отговорност за изпълнение

 

Гл./ст./инспектор ревизор приходи  от отдел " Общинска данъчна служба "


Прикачени файлове: