• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ;
чл.22 и 23 от НОАМТЦУТ на Община Балчик

Необходими документи

  1. заявление по образец
  2. квитанция за платена такса

Срок за изпълнение

7 дни

Цена на услугата

по тарифа

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център

стая 105, тел. 0579 7 10 54

Отговорност за изпълнение

Отдел "ОХССД"