• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

чл.14 от ЗОС

Необходими документи

  1. заповед за спечелил процедура за отдаване под наем
  2. квитанция за платен наем за текущо шест месeчие

Срок за изпълнение

7 дни

Цена на услугата

-

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център

стая 105, тел. 0579 7 10 54

Отговорност за изпълнение

Отдел "ОХССД"