• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Необходими документи

- ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
- ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА  ИСКАНЕТО ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

Срок за изпълнение

3 дни

Цена на услугата

3 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"


Прикачени файлове: