• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СЕС И ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2016 г. (публикуван 07.06.2017 г.)

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА - обществено обсъждане на 20.06.2017 г. (приет с решение 166 Протокол 12 от 29.06.2017 г. на Общински съвет)


ОТЧЕТ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ 2016 г. (PDF)

ОТЧЕТ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ 2015 г. (PDF)

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА - обществено обсъждане на 21.06.2016 г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА (PDF)

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - обществено обсъждане на 22.04.2015 г.  (приет с решение 809 Протокол 50 от 28.04.2015 г. на Общински съвет)

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2014 ГОДИНА (xls)


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА - обществено обсъждане на 19.06.2014 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА (xls)

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2011 ГОДИНА (xls)

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2011 г. ДО 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ НА СБОРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2010 г. ДО 31.12.2010 г.

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2010 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОДИНА КЪМ 30.09.2010 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОДИНА