• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

-----

С решение 61 от 21.01.2021 г., Министерски съвет реши:

1.    Преброяването на населението и жилищния фонд започва в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и приключва в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г., като:

а)    преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта се извършва по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.;

б)    преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител се извършва от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.