• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 12 Протокол 3 от 08.12.2011 г.

Т. 3. Предложение за избиране на представител от ОбС - Балчик за член на областния съвет за развитие на област Добрич.

          Вносител: Веселин Николов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 12: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, общински съвет - Балчик определя ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ като представител на общински съвет - Балчик, за член на областния съвет за развитие на област Добрич.

Гласували "За" - 12 гласа , "Против" - 3 гласа, "Въздържал се" - 5 гласа