• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 811 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

18. Предложение за отмяна на Решение 776 прието по Протокол № 61 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 31.03.2011 година.

    Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС - Балчик

РЕШЕНИЕ 811: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик не приема предложението за отмяна на Решение 776, прието по Протокол № 61 от заседанието на общински съвет - Балчик, проведено на 31.03.2011 година.

Гласували със "За" - 0, "Против" - 11, "Въздържал се" - 6