• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 809 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ 809: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира Стефан Панайотов Диков за член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност. Транспорт.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0