• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 808 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

17. Предложение за попълване състава на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове; Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт; Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и култура.

Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС - Балчик

РЕШЕНИЕ 808: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира Стефан Панайотов Диков за член на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0