• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 806 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

15. Предложение за определяне на пределни цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 806: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

1. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик в размер на 1.70 лв.

Гласували със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2