• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 798 Протокол 62 от 28.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ 798: На  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отлага за следващото заседание разглеждането на т. 2 и т. 3 от проекта, а именно:

- Отменя Маршрутни разписания № 2.11 и № 2.12 по линия Балчик - Кранево - Рогачево и № 2.21, № 2.22 и № 2.23 по линия Балчик - Оброчище - Църква (утвърдени  с Решение № 330/15.05.2009 г.)

- Утвърждава Маршрутни разписания  по линия Балчик - Църква -Кранево - Балчик, № 2.1; 2.2

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0