• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 789 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

19. Предложение за отпускане на средства за гостуване в Балчик на Драматичен театър "Йордан Йовков" град Добрич със спектакъла "Лалугер" от Александър Урумов.

     Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 789: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик дава съгласие да се заплати 1600 лева на Драматичен театър "Йордан Йовков" град Добрич, за гостуване в град Балчик на 18 април 2011 година, със спектакъла "Лалугер" от Александър Урумов.

Средствата да се заделят от резерва.

Упълномощава кмета на общината за извършване на последващите действия свързани с изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0