• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 787 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

17. Предложение за отпускане на дизелово гориво на Граничен полицейски участък - Балчик към Гранична Дирекция "Гранична полиция".

         Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 787: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъдат закупени  500 литра дизелово гориво, който да бъдат използван за нуждите на ГД "Гранична полиция", ГПУ - Балчик,  предвид необходимостта за опазване на държавната ни граница, както и за опазване на обществения ред в крайбрежната зона на територията на община Балчик през активния летен сезон на 2011 година.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество и вид гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0