• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 783 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

13. Предложение за приемане информация за противопожарното състояние на обектите в община Балчик и дейността на Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване"  град Балчик.

         Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 783: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Информация за противопожарното състояние на обектите в община Балчик и дейността на РУ ПБС Балчик и УПБС Кранево за 2010 година.

Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0