• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 782 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

12. Предложение за приемане отчет за дейността на Районно управление "Полиция"  Албена .

         Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 782: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление "Полиция" Албена през 2010 година.

Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0