• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 781 Протокол 61 от 31.03.2011 г.

11. Предложение за приемане отчет за дейността на Районно управление "Полиция"  град Балчик.

     Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 781: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление "Полиция" град Балчик през 2010 година.

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0