• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 683 Протокол 55 от 26.10.2010 г.


6. Предложение за отмяна на Решение 671 по Протокол № 53 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 30.09.2010 година.

          Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 683: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, отменя Решение 671 прието по Протокол № 53 от редовното заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.09.2010 г.

Гласували със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0