• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 675 Протокол 54 от 14.10.2010 г.

       4. Предложение за упълномощаване на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове към общински съвет - Балчик, да следи за изпълнението на Решение 310 по Протокол № 31 от 15.05.2009 година и Решение 426 по Протокол № 38 от 30.10.2009 година; Решение 461 по Протокол № 39 от 12.11.2009 година; Решение 527 по Протокол № 45 от 31.03.2010 година.

            Докладва: Бедри Кемалов - общински съветник

РЕШЕНИЕ 675: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, общински съвет - Балчик упълномощава Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове да следи за изпълнението на Решение 310 по Протокол № 31 от 15.05.2009 година и Решение 426 по Протокол № 38 от 30.10.2009 година; Решение 461 по Протокол № 39 от 12.11.2009 година; Решение 527 по Протокол № 45 от 31.03.2010 година