• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 674 Протокол 54 от 14.10.2010 г.

3. Предложение за спиране субсидирането на ФК "Черноморец" град Балчик от бюджета на община Балчик.

         Докладва: Атанас Жечев - общински съветник

РЕШЕНИЕ 674: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик реши:

След изчерпване на заложените 1 млн. лв. в бюджет 2010 година спира субсидирането на ПФК "Черноморец" град Балчик до приемането на  бюджет 2011 година на община Балчик.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 1, "Въздържал се" - 3