• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 596 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

РЕШЕНИЕ 596: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи за лечение на Мария Кънчева Василева от с. Храброво, в размер на 300.00 (триста) лева, за закупуване на портативен апарат за кислородно лечение.

Кметът на селото да контролира закупуването на апарата и в едномесечен срок да даде писмен отчет за извършеното в Постоянната по здравеопазване.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0