• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 595 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

РЕШЕНИЕ 595: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Гюлтен Басриева Хамдиева от гр. Балчик, ул "Плиска" № 4, в размер на 500.00 лева, за подпомагане на семейството, след станал инцидент в къщата.

Гласували поименно със "За" - 14, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3