• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 590 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 9. Предложение за приемане на Докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2009 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 590:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик:

1. Приема докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2009 година, както следва:

- НЧ "Паисий Хилендарски " град Балчик

- НЧ "Васил Левски" град Балчик

- НЧ "Просвета" село Соколово

- НЧ "Христо Смирненски" село Сенокос

- НЧ "Просвета" село Оброчище

- НЧ "Бачо Киро" село Кранево

- НЧ "Свобода" село Гурково

- НЧ "Велко Ангелов" село Дропла

- НЧ "Йордан Йовков" село Змеево

- НЧ "Стефан Караджа" село Стражица

Гласували със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0