• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 589 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 8. Предложение за приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците на община Балчик за периода 2009 година.

              Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 589:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, т. 23, т. 24 от ЗМСМА и отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъци през 2009 г., приета с Решение №177, Протокол №22 от 30.10.2008 г. на заседание на ОбС - гр. Балчик и на основание чл. 87, ал. 1 ПОДОбСНКВОбА, Общински Съвет - Балчик приема Отчет за изпълнение на Общинска програмата за управление на отпадъците на Община Балчик за периода 2009 г.

Гласували със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0