• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 567 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 5. Предложение за приемане Отчета на "Медицински център -1" Балчик за 2009 година.

          Вносител: д-р Маргарита Калинова - общински съветник

РЕШЕНИЕ 567: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема отчет за дейността на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД, за 2009 година.

Гласували със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0