• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 566 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 4. Предложение за определяне на символ и знаме на село Кранево, община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 566: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Балчик дава съгласие с. Кранево, Община Балчик, да има свой символ и знаме, съответстващи на гласуваните от Общото събрание на селото.

2. Символът на село Кранево е тъмно син на цвят /Pantone 293U/ и представлява щит, върху който е изобразен надпис «Кранево». Под надписа има графики на делфин, яхта и три зърнени класа. В горната част на символа е изрисувана стилизирана част от корабно кормило.

3. Знамето е в светло син цвят /Pantone 291 U/, върху което се разполага централно символът на с. Кранево. Има правоъгълна форма със съотношение на широчина към дължина - 3:5.

Гласували със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1