• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 565 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 3. Предложение за отпускане на средства за финансиране на ученически празници по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 565: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Докладни записки с вх. № № 31-04-8/27.04.2010 г.; 31-09-6/22.04.2010 г. на директорите на СОУ "Христо Ботев" и ПГ за КОС "Алеко Константинов", и списъци, представени от директора на СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище  Общински съвет - Балчик

реши :

         1. Определя сумата 1170.00 лева като разход за финансова помощ на училищата на територията на общината за завършващите средно образование паралелки, както следва:

 

№      Училище                             Паралелка     Бр.уч.        Лв./парал.

1. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -      ХІІ А          21 уч.                   210 лева

2. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -      ХІІ  Б          23 уч.                   230 лева

3. СОУ "Христо Смирненски"          -     ХІІ А          27 уч.                   270 лева

         с. Оброчище

4. ПГ за КОС гр. Балчик                   -      ХІІ А          25 уч.                   250 лева

5. ПГ за КОС гр. Балчик                   -      ХІІ Б           21 уч.                  210лева       Всичко:                            5 бр.паралелки       117 учен.       1170 лв.


2. Определя сумата 2700.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства (по 150.00лв. на човек), както следва:

№      Имена на абитуриента                  Училище                       Сума/лв.

1. Виктория Петрова Колева         СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв

2. Мариян Веселинов Колев           СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв

3. Детелина Младенова Добрева     СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв

4. Зейнеп Селятин Селямединова   СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв

5. Петър Николов Андреев             СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв

6. Любабие Алтан Мехмед              СОУ "Хр.Ботев"-Балчик       150 лв

7. Боряна Бисерова Борисова                  СОУ с. Оброчище                 150 лв

8. Гергана Костова Йорданова       СОУ с. Оброчище                150 лв

9. Иван Иванов Василев                  СОУ с. Оброчище                 150 лв

10. Ивона Радомирова Йорданова  СОУ с. Оброчище                 150 лв

11. Йорданка Костова Йорданова  СОУ с. Оброчище                 150 лв

12. Радостина Дим. Димитрова      СОУ с. Оброчище                 150 лв

13. Христина Димитрова Душкова  СОУ с. Оброчище                150 лв

13. Георги Манолов Манолов                  ПГ за КОС Балчик                150лв

14. Яна Ивелинова Георгиева                  ПГ за КОС Балчик                 150 лв

15. Иван Михайлов Иванов             ПГ за КОС Балчик               150 лв

16. Габриел Николаев Николов      ПГ за КОС Балчик                150 лв

17. Йордан Иванов Йорданов ученик в град Добрич                            150 лв

18. Ивайло Юриев Цанков ученик в град Варна                           150 лв

                                     Всичко:                                                    2700 лв

 

3. Определя сумата 2000 лева като разход за награди на абитуриентите - отличници ( по 100.00 лв. на човек), както следва:

1.     Георги Иванов Генов                 СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

2.     Мирела Радкова Монева            СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

3.     Мариела Димчева Ангелова       СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

4.     Пламен Славов Георгиев           СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

5.     Петя Драгомирова Драганова    СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

6.     Александра Дим. Димитрова     СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

7.     Петър Николов Андреев            СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

8.     Паола Тошкова Узунова            СОУ «Хр. Ботев» Балчик      100.00 лв.

9.     Мирослава Димитрова ТодороваСОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.

10. Даниела Жекова Димитрова      СОУ с.Оброчище                  100.00 лв

11. Десислава Великова Василева   СОУ с.Оброчище                   100.00 лв

12. Диляна Евгениева Димитрова    СОУ с.Оброчище                   100.00 лв

13. Кристиян Анастасов Колев       СОУ с.Оброчище                      100.00 лв

14. Митко Йорданов Костадинов    СОУ с.Оброчище                     100.00 лв

15. Сияна Галинова Петрова           СОУ с.Оброчище                     100.00 лв

16. Юлия Христова Стоянова                   СОУ с.Оброчище             100.00 лв

17. Яна Димитрова Симова             СОУ с.Оброчище                       100.00 лв

18. Ивелина Михайлова Стефанова ПГ за КОС Балчик                    100.00 лв

19. Елина Миланова Миланова        ПГ за КОС Балчик                     100.00 лв

20. Галин Иванов георгиев              ПГ за КОС Балчик                     100.00 лв.

Всичко:                                                                                              2000 лв

 

4. Определя сумата 3972.00 лева (по 2.00 лева на ученик) като разход за почерпка на учениците от общината по повод 24-ти май, както следва:

№      Училище                                          Бр. ученици                   Сума

1.1. Общински училища, в т.ч.                1880 ученици       3760 лева

         - СОУ "Хр. Ботев"                              392                         784 лева

         - ОУ "Антим І"                                    368                         736 лева

         - ОУ "Кирил и Методий"                    324                         648 лева

         - СОУ с. Оброчище                           399                         798 лева

         - ОУ с. Сенокос                                 143                         286 лева

         - ОУ с. Соколово                              102                         204 лева

- ПГ за КОС                                               152                        304 лева

1.2. Помощно училище с. Кранево          106                        212 лева

                                      Всичко:              1986 ученици     3972 лева 

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0